Category Archives: Företagslarm

Företagslarm – Allt i ett eller gör du en del själv?

Företagslarm – Allt i ett eller gör du en del själv?

Företagslarm – Allt i ett eller gör du en del själv?

När företagslarm beställs behöver man som företagare besluta om man vill göra vissa delar själv eller om allt ska lösas av larmbolaget. Ett exempel är om montering av larmet sker på egen hand eller om en installatör behöver komma ut och montera. Fördelen med att göra vissa punkter på egen hand är att priset hålls nere. Men samtidigt finns en stor bekvämlighet och trygghet i att allt sker av  kunnig personal.

Det första man kan göra är just att avgöra vilket larm som behövs och installera det själv. Det finns flera återförsäljare av företagslarm som kommer ut till kunden och avgör vilket behov som behövs. Därefter kommer en installatör för att sätta upp larmet. All denna tid behöver självklart betalas på något sätt vilket antingen sker i fasta kostnader eller högre månadskostnad.

Samtidigt är fördelen att man kan rådgöra med en expert på företagslarm innan installation sker. Det en företagare anser vara komplett skydd kanske inte alls är vad larmbolaget anser. De har kunskapen som kan behövas för att man ska få ett komplett skydd.

Kameror säkrar bevis

När sedan larmet går finns två alternativ. Ett alternativ är att kameror aktiveras och att bilder skickas till den inom företaget som är larmansvarig. Via streamad video kan man se exakt vad som händer i lokalen, om något fönster är sönder osv. Därefter kan man själv avgöra om väktare, polis eller brandkår ska påkallas.

I och med att man själv först får en överblick över situationen kan man undvika en rad falsklarm och enbart påkalla hjälp när så behövs. Har man istället automatisk utryckning på alla larm kan en hög utryckningskostnad uppstå. Nu finns det visserligen många företagslarm med fri uttryckning men då har man ändå räknat in kostnaden i priset.

Andra alternativet är just att låta larmbolaget ha hela ansvaret. Man behöver själv inte bry sig eller agera på larm. Det är larmbolaget som får alla bilder och avgör vad som ska ske. Det åker även alltid en väktare till larmet för att kontrollera att inget hänt som inte synts på bild. Att skaffa företagslarm handlar om att skaffa säkerhet och trygghet. Att då själv behöva agera och kontrollera olika larm är inte helt eftertraktat.

Vill du sköta ditt larm själv eller få allt klart av ett larmbolag? Det är en punkt du själv behöver avgöra innan företagslarmet beställs.